Smart Rådhus

Det nye rådhuset i Sandnes, som får en enestående god plassering like ved fjordkanten, skal være et fyrtårn og forbilde for kommende bygg i området både arkitektonisk og som klimavennlig byggeri.

vise kart