SUS2023

Sykehusutbyggingen (SUS2023) er godt i gang med en utbygging som er stor - også i nasjonal målestokk. Her er fakta om SUS2023.

Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug. Tomten ligger i Stavanger kommune, og er nær nabo til Universitetet i Stavanger. Første byggetrinn skal stå klart til bruk i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Vi skal bygge cirka 100 000 kvadratmeter.

vise kart