Bysykkelen

Bysykkelen er en elsykkel som er utviklet med Smart Bike-teknologi, for å møte dine forventninger som urban byboer. 
Den unike utformingen av sykkelen er elegant, praktisk, sikker og holdbar. Bysykkelen sparer miljøet for CO2-utslipp 
sammenlignet med andre transportformer, og det er bra både for miljøet og deg.

vise kart