Stavanger Smart Region er et initiativ fra Greater Stavanger, i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor, for å etablere en arena for de regionale partnerne for å utveksle kompetanse, innovere på tverrs av kommunegrensene med det formål å skape best mulig rammebetingelser for næringslivet.

Arrangementer